Ο Υδραυλικός Συλλέκτης Σταλακτηφόρου Σωλήνα ΣΣΥ είναι ένα ρυμουλκούμενο όχημα με δύο τροχούς, το οποίο μπορεί να δεχθεί μια ανέμη συλλογής των σταλακτηφόρων σωλήνων. Από εδώ και στο εξής και για χάρη συντομίας θα αποκαλείται «ΣΣΥ» ή απλώς «συλλέκτης». Η ανέμη φορτώνεται αυτόνομα στο ΣΣΥ χωρίς τη χρήση κάποιο ανυψωτικού μηχανήματος, με το σύστημα υδραυλικών κυλίνδρων που διαθέτει. Προκειμένου να γίνει η συλλογή του σταλακτηφόρου σωλήνα η ανέμη δύναται να περιστραφεί με τη βοήθεια ενός υδραυλικού κινητήρα. Ο συλλέκτης μπορεί να συλλέγει 3 σωλήνες ταυτόχρονα.  Ένας κοχλίας κατευθύνει τον σωλήνα, απλώνοντάς τον ομοιόμορφα επάνω στην ανέμη. Μόλις η ανέμη γεμίσει, υπάρχει δυνατότητα εκφόρτωσης της γεμάτης ανέμης και φόρτωσης άλλης άδειας ανέμης για τη συνέχιση της συλλογής. Οι χειρισμοί γίνονται από υδραυλικό χειριστήριο. Ο συλλέκτης σταλακτηφόρου σωλήνα διαθέτει δεξαμενή λαδιού που τροφοδοτεί με λάδι μια αντλία υψηλής πίεσης που παίρνει κίνησης από το PTO του γεωργικού ελκυστήρα.01-DSC03586-1.jpg

Στην κατασκευή αυτής της μηχανής τα πάντα έχουν γίνει για να κάνουν πιο σίγουρη την δική σας εργασία. Η  μηχανή Υδραυλικός Συλλέκτης Σταλακτηφόρου Σωλήνα ΣΣΥ  ανήκει στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων Γεωργικών μηχανημάτων. Η μηχανή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με Ευρωπαΐκά Πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο πιστοποιητικό CE που διαθέτει.