Ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας για εμάς είναι και αυτός των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης. Λόγω της αυξημένης χρήσης των υδραυλικών αντλιών, κινητήρων λαδιού, χειριστηρίων και υδραυλικών κυλίνδρων σε πάσης φύσης εργασία η ενασχόλησή μας μαζί τους ήταν επιβεβλημένη. Στο μηχανουργείο μας η κατασκευή διάφορων υδραυλικών κυκλωμάτων σε μηχανές είναι συνιθισμένη. Πέρα λοιπόν από την κατασκευή υδραυλικών κυλίνδρων, που ασχολούμαστε χρόνια τώρα έχουμε προχωρήσει και αναπτυσσόμαστε στην εμπορία υδραυλικών συστημάτων.

 Untitled-58Untitled-59Untitled-60Untitled-61Untitled-62Untitled-63Untitled-64Untitled-57