Πέρα από την εγκατάσταση υποβρύχιων ηλεκτραντλιών, εκεί όπου  η κατάσταση το απαιτεί, είναι δυνατή η τοποθέτηση αξονικής στροβιλαντλίας (πομώνας). Σε περιπτώσεις όπου το νερό έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ξένα σώματα (άμμο) ή σε περίπτωση όπως έλλειψη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναγκαία η χρήση κινητήρα εσωτερικής καύσης για τη μετάδοση της κίνησης στο αντλητικό συγκρότημα πράγμα που είναι εφικτό μόνο για πομώνα.
    Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αξονικές στροβιλαντλίες που χρησιμοποιούμε είναι ελληνικής κατασκευής και πολύ υψηλής αντοχής μια που εργάζονται ικανοποιητικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ έχουν σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής αγοράς.
    Όπως βέβαια στις υποβρύχιες αντλίες έτσι και στις πομώνες, για την Δυτική Μακεδόνια, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος μαζί με εγγύηση εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης ενεργούμε άμεσα απεγκαθιστόντας την πομώνα με γερανό μας, και επισκευάζοντάς την στο μηχανουργείο μας όπου διαθέτουμε όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Σε ειδικά χαμηλές τιμές μπορούμε να παρέχουμε αναλώσιμα όπως σαλαμάστρες, λιπαντικά και ιμάντες για την κεφαλή της πομώνας. Σε περίπτωση βλάβης των ρουλεμάν του ελαιοδοχείου η αντικατάστασή τους γίνεται σε λίγα μόνο λεπτά στο μηχανουργείο μας. Ειδικότερα, για τα  ρουλεμάν του ελαιοδοχείου, όπου η εργασία αντικατάστασης γίνεται εγγυημένα σωστά και δωρεάν, είναι δυνατό να προσφερθούν ρουλεμάν εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε ειδικές τιμές.

Untitled-7   

    Παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εγκαθιστούμε οι ίδιοι τις αντλίες γεωτρήσεων με το δικό μας ανυψωτικό μηχάνημα. Μόνο έτσι μπορούμε και είμαστε σίγουροι για την ορθή τοποθέτηση του αντλητικού μηχανήματος.

Untitled-16 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των αξονικών στροβιλαντλιών που επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητά τους.

Περιγραφή αξονικών στροβιλαντλιών.

    Η μετάδοση της κινήσεως από τον κινητήρα (που είναι τοποθετημένος στην επιφάνεια του εδάφους)  στο σώμα της αντλίας (που βυθίζεται στο νερό) γίνεται με κατακόρυφο ανοξείδωτο άξονα μήκους 3 μέτρων (σχήμα 1Α). Ό άξονας αυτός περιστρέφεται – ομοαξονικά – μέσα στο σωλήνα ανυψώσεως του νερού και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον άξονα του σώματος της αντλίας (σχήμα 4Β).

Untitled-8   

Ο σωλήνας ανυψώσεως αποτελείται επίσης από τμήματα 2 – 3 m στις συνδέσεις των οποίων τοποθετούνται έδρανα με τριβείς για τη στήριξη του άξονα. Οι τριβείς είναι δακτύλιοι από ελαστικό με συνθετικές ίνες. Επειδή η θερμοαγωγιμότητα του ελαστικού είναι μικρή, πριν εκκινήσει η αντλία πρέπει οι τριβείς να διαβραχούν από εξωτερική πηγή για να μην αναπτυχθεί υπερβολική θερμότητα.

    Η σύνδεση των τμημάτων του άξονα γίνεται με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες),(σχήμα 2). Με τον ίδιο τρόπο συνδέονται τα τμήματα του σωλήνα ανυψώσεως του νερού. Οι συνδέσεις αυτές είναι απλές, αλλά για να εξασφαλιστεί απόλυτη ευθυγράμμιση πρέπει οι επιφάνειες των άκρων που έρχονται σε επαφή να είναι λείες και ακριβώς κάθετες προς τον άξονα. Ο άξονας εκτός από τις τάσεις στρέψεως υπόκειται και σε ισχυρές τάσεις εφελκυσμού, οι οποίες οφείλονται τόσο στο βάρος των διαφόρων εξαρτημάτων όσο και στην ισχυρή αξονική ώθηση που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία της αντλίας.

    Η αξονική ώθηση αυξάνεται με αύξηση του ολικού ύψους της αντλίας και σε περιπτώσεις μεγάλου βάθους αντλήσεως είναι δυνατό να προκαλέσει επιμήκυνση του άξονα κατά 2,5 έως 5,0 cm. Για το λόγο αυτό η συναρμολόγηση των τμημάτων της αντλίας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ρυθμίζεται η θέση των πτερωτών με το περικόχλιο μετακινήσεως του άξονα (σχήμα 3) ώστε κατά την λειτουργία της αντλίας να μην ακουμπήσουν οι πτερωτές στο περίβλημα λόγω επιμηκύνσεως του άξονα.
Αν για οποιοδήποτε λόγω αντιστραφεί η φορά περιστροφής της αντλίας υπάρχει κίνδυνος να αποκοχλιωθούν οι συνδέσεις. Αυτό  μπορεί να συμβεί αν σταματήσει η λειτουργία της αντλίας, οπότε η στήλη του νερού που υπάρχει στο σωλήνα ανυψώσεως κατέρχεται και αναγκάζει τα πτερύγια να περιστραφούν με αντίθετη φορά ή αν αντιστραφεί η φορά περιστροφής του κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή χαλαρώνουν οι δεσμοί με κίνδυνο ζημιών. Για την αποφυγή αντιστροφής της φοράς περιστροφής τοποθετείται στην κεφαλή της αντλίας «καστάνια» που επιτρέπει την κίνηση μόνο κατά μια φορά. Στο σχήμα 3 φαίνεται μια τέτοια διάταξη. Το κέλυφος 1 της καστάνιας περιστρέφεται μαζί με τον άξονα, ενώ ο οδοντωτός τροχός 4 είναι ακίνητος.
     Όταν το κέλυφος περιστρέφεται μαζί με τον άξονα κατά τη φορά που δείχνει το βέλος, τα σφαιρίδια απομακρύνονται προς την περιφέρεια μέσα στις αυλακώσεις που έχουν κλίση προς τα πάνω. Αν αντιστραφεί η φορά περιστροφής τα σφαιρίδια σφηνώνουν ανάμεσα στα δόντια της καστάνιας και εμποδίζουν την περιστροφή. Με τα περικόχλια 3 και 5 μετακινείται κατακόρυφα ο άξονας και οι πτερωτές για να τοποθετηθούν στη σωστή θέση ως προς το περίβλημα αντλίας.

Περιγραφή Στροβίλου Πομώνας.

    Η πομώνα όπως και η υποβρύχια αντλία δεν είναι παρά μια στροβιλαντλία. Μια τυπική στροβιλαντλία έχει τα ίδια εξαρτήματα με μια φυγόκεντρο αλλά το σχήμα της πτερωτής και του περιβλήματος είναι διαφορετικά.

Τα βασικά εξαρτήματα μιας τυπικής στροβιλαντλίας  (πομώνας) είναι:

1.Το φίλτρο από όπου γίνεται η αναρρόφηση του νερού. Είναι κατασκευασμένο από διάτρητη λαμαρίνα ή κόσκινο, πάχους τριών χιλιοστών. Οι οπές είναι διαμέτρου από 5 ως 8 χιλιοστά έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ανεπιθύμητων αντικειμένων στην αντλία π.χ. πέτρες.
2.Τα μπολ. Αυτά, όπως και το φίλτρο, είναι τα σταθερά μέρη του στροβίλου της πομώνας. Είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο GG26 ή κράμα νικελιούχου αλουμινορειχάλκου όταν πρόκειται να αντληθούν θαλασσινά νερά. Το σχήμα του μπολ είναι σπειροειδές χωρίς πολλές διαβαθμίσεις και με πολύ μικρή τραχύτητα για να περιορίζονται οι απώλειες όσο το δυνατό περισσότερο (σχήμα 4). Επειδή ο αριθμός των μπολ, και κατ’ επέκταση και των πτερωτών, είναι παραπάνω από μία οι πομώνες κατατάσσονται στην κατηγορία των πολυβάθμιων αντλιών.
3.Τις πτερωτές που αντιστοιχούν σε κάθε μπολ. Η πτερωτή αποτελείται από τον περιστρεφόμενο δρομέα που κατασκευάζεται σαν ένα σώμα με τον άξονα και από τα πτερύγια που είναι τοποθετημένα πάνω στο δρομέα. Τα πτερύγια έχουν πάντοτε κλίση αντίθετη προς τη φορά περιστροφής της πτερωτής. Υπάρχουν τρία είδη πτερωτών: α) Η πτερωτή ανοικτού τύπου, β) η πτερωτή ημίκλειστου τύπου και γ) η πτερωτή κλειστού τύπου.  Οι πτερωτές που χρησιμοποιοποιούνται συνήθως είναι ημίκλειστου τύπου.     Ο περιστρεφόμενος δρομέας αποτελείται από ένα δίσκο, στη μία πλευρά του οποίου είναι τοποθετημένα τα πτερύγια. Τα πτερύγια βρίσκονται προς την πλευρά του στομίου εισόδου του υγρού.     Ο βαθμός αποδόσεως τον αντλιών με πτερωτές ημίκλειστου τύπου είναι κατά κανόνα μεγαλύτερος από αυτές με πτερωτές ανοικτού τύπου και μικρότερος από αυτές με πτερωτές κλειστού τύπου (σχήμα 5). Είναι δυνατό όμως στις αντλίες αυτές να επιτευχθεί πολύ ικανοποιητικός  βαθμός απόδοσης αν το διάκενο μεταξύ των πτερυγίων και τις εσωτερικής επιφάνειας του τοιχώματος του καλύμματος του περιβλήματος είναι πολύ μικρό. Οι αντλίες με πτερωτή ημίκλειστου τύπου δεν είναι κατάλληλες για την άντληση ακάθαρτων υγρών, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για την άντληση νερού που περιέχει άμμο.

4.Τον άξονα. Το υλικό κατασκευής του είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Ο άξονας συνδέεται με τους άξονες των παραπάνω στελεχών με αριστερό σπείρωμα. Ο λόγος που το σπείρωμα είναι αριστερό είναι γιατί η λειτουργία της αντλίας είναι αριστερόστροφη και έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής σύσφιξη των αξόνων.

Untitled-12Untitled-13Untitled-14
5.Τους κωνικούς δακτύλιους στήριξης των φτερωτών πάνω στον άξονα.
Η σύσφιξη των πτερωτών πάνω στον άξονα γίνεται με κωνικά δακτυλίδια τα οποία έχουν διαμήκη εγκοπές προκειμένου να μπορεί
να μεταβάλλεται η εσωτερική και η εξωτερική τους διάμετρος (σχήμα 6).


6.Και το πρώτο μπολ ή σώμα στο οποίο κοχλιώνεται ο πρώτος σωλήνας.
Το υλικό κατασκευής του είναι ίδιο, το μόνο όμως που αλλάζει είναι η εξωτερική του διαμόρφωση. Διαθέτει επίσης εσωτερικό (θηλυκό) σπείρωμα προκειμένου να κοχλιωθεί ο σωλήνας κατάθλιψης. Ανάλογα με το μέγεθος αυτού του σπειρώματος κατηγοριοποιείται και η στροβιλαντλία, π.χ. 2 ½ ιντσών, 3 ιντσών, 4 ιντσών και λοιπά.

 

(1Α) Untitled-9                     (1Β)Untitled-10

ΣΧΗΜΑ 1Α : εγκατάσταση αντλίας για βαθιά φρέατα με κατακόρυφο άξονα
ΣΧΗΜΑ 1Β : τομή του σώματος αντλίας για βαθιά φρέατα μικτής ροής με κλειστές πτερωτές.

1: πτερωτή, 2: περίβλημα, 3: άξονας, 4: φίλτρο, 5: στόμιο εισόδου του νερού στην αντλία, 6: σωλήνας ανυψώσεως του νερού, 7: κατακόρυφος άξονας

Untitled-11

ΣΧΗΜΑ 2 : σύνδεση του άξονα και του σωλήνα ανυψώσεως του νερού με κοχλιωτούς συνδέσμους
1 : δακτύλιος (από ελαστικό),
2 : κοχλιωτός σύνδεσμος του άξονα, 3 : κοχλιωτός  σύνδεσμος του σωλήνα ανυψώσεως.

ΣΧΗΜΑ 3 : διάταξη μη αναστροφής της φοράς περιστροφής (καστάνια).
1 : κέλυφος, 2 : χαλύβδινο σφαιρίδιο, 3 : περικόχλιο μετακινήσεως του άξονα,
4 : σταθερός οδοντωτός δακτύλιος,
5 : περικόχλιο σταθεροποιήσεως του άξονα.