Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων τεχνητής βροχής για τους σωλήνες άρδευσης σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων. Διατίθονται καμπύλες, ταυ, συστολές, επιστόμια με μαστούς καθώς και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου άρδευσης.

2

Ακόμη διαθέτουμε βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής σε όλες τις διαστάσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο μηχανουργείο μας για εξαρτήματα που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο ή για μετατροπές που προσφέρονται οικονομικότερα.

743

65