Είδη συνδετικού υλικού:
• Βίδες, ροδέλες, γκρόβερ, και περικόχλια γαλβανιζέ ή μαύρα σκληρότητας 8.8
• Βίδες και περικόχλια μάυρα σκληρότητας 10.9
• Βίδες, ροδέλες, γκρόβερ και περικόχλια ανοξείδωτα
• Βίδες άλεν με κεφάλι
• Βίδες άλεν χωρίς κεφάλι
• Ντίζες ολόπασες
• Περικόχλια σχιστά, ασφαλείας
• Βίδες αρότρων,υνιών και βίδες αγροτικής χρήσης
• Ροδέλες φαρδιές
• Περικόχλια αριστερόστροφα
• Ασφάλειες άξονα και οπής
• Κοπίλιες
• Περόνες και ασφάλειες αγροτικής χρήσης
• Σχιστές ασφάλειες
• Σφήνες ίσιες και σφήνες με δόντι

Untitled-46Untitled-47Untitled-48Untitled-49Untitled-50Untitled-51Untitled-52Untitled-53Untitled-45