Εκτός από τη μεγάλη γκάμα σε προύνια, υνιά, ώλκηθρα, φτερά, πρόφτερα κλπ αναλαμβάνουμε την απεγκατάσταση των παλαιών εξαρτημάτων και την τοποθέτηση των καινούριων.

PlowRepairs-IMG 1862PlowRepairs-IMG 1864

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατασκευή ρυθμιζόμενης βάση για τροχό αρότρου Kverneland με κόστος σαφώς χαμηλότερο από τη γνήσια βάση.

PlowRepairs-IMG 0758PlowRepairs-IMG 0760PlowRepairs-IMG 0756

 

Πολλές φορές τα ανταλλακτικά των αρότρων έχουν δυσπρόσιτες τιμές. Εκεί συμφέρει η κατασκευή ακόμη και ενός ή δύο τεμαχιών σε τιμή που μπορεί να μην ξεπερνά και το μισό του γνήσιου ανταλλακτικού. Το παρακάτω κομμάτι είναι από αναστρεφόμενο άροτρο Kvernaland (κωδικός KK071748 Bracket for turning rod).

PlowRepairs-IMG 2203PlowRepairs-IMG 2209PlowRepairs-IMG 2206PlowRepairs-IMG 2207

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που σε ισχυρές καταπονήσεις ένα άροτρο μπορεί να βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση.

PlowRepairs-IMG 3520PlowRepairs-IMG 3521PlowRepairs-IMG 3524PlowRepairs-IMG 3526PlowRepairs-IMG 3528

Με προσοχή, με κατάλληλα υλικά και με το εξειδικευμένο προσωπικό, είναι δυνατή η αποκατάσταση του αρότρου με απόλυτη επιτυχία, αλλά και εγγύηση.

PlowRepairs-IMG 3539PlowRepairs-IMG 3548PlowRepairs-IMG 3544PlowRepairs-IMG 3547PlowRepairs-IMG 3546