Μετατροπή σε παλαιό εκχιονιστικό. Κατασκευή εξολοκλήρου νέου μαχαιριού και λάμας Hardox. Τοποθέτηση ελατηρίων για δυνατότητα αναστροφής σε πιθανά εμπόδια κατά τη διάρκεια αποχιονισμού.

Snowblower-IMG 1275Snowblower-IMG 1276Snowblower-IMG 1277