Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες για σωληνώσεις στην άρδευση καλλιεργειών, μπορούμε να κατασκευάσουμε ειδικά τεμάχια σωληνώσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια δείγματα παροχών και συλλεκτών για άρδευση με σωλήνες τύπου Perrot σε συνδυασμό με αγωγούς Φ90 και Φ110 ΡΕ (πολυαιθυλενίου).

SpecialPiping-18062009SpecialPiping-18062009001SpecialPiping-14062008002SpecialPiping-IMG 2808SpecialPiping-IMG 3092SpecialPiping-IMG184

 

Φλαντζωτά υδρόμετρα, κατάλληλα για γεωτρήσεις (πχ 3 ή 4 ίντσες). Δυνατότητα κατασκευής παροχών με ταχυσύνδεσμους τύπου Perrot ή Bower για εύκολη αφαίρεση από το δίκτυο.

 IMG 4004IMG 4003

Ειδική κατασκευή συλλέκτη με ηλεκτροβάνες, για άρδευση χλοοτάπητα.

SpecialPiping-IMG 0813SpecialPiping-IMG 0814

 

Διατάξεις φίλτρανσης με υδροκυκλώνα και φίλτρα σίτας ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.

SpecialPiping-IMG182SpecialPiping-IMG 3099SpecialPiping-IMG 0439SpecialPiping-paroxes1SpecialPiping-paroxes2SpecialPiping-paroxes3