Σημπληρώνοντας τη γκάμα των μέσων στεγανοποίησης διαθέτουμε και σαλαμάστρες κυρίως για στεγανοποίηση αντλιών και αξονικών στροβιλαντλιών. Διατίθενται σε μεγέθη από 4mm  έως 20mm σε διάφορους τύπους ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Untitled-26Untitled-27Untitled-28Untitled-25Untitled-24