Οι αεραγωγοί κατασκευάστηκαν για τα μηχανοστάσια των γερανών ανύψωσης εμπορευματοκιβωτίων της επέκτασης του λιμανιού στον Πειραιά. Κατασκευάστηκαν καμπύλες, συστολές, θέσεις φίλτρων και περσίδες.

VentPipes-aeragogoi7VentPipes-aeragogoi8VentPipes-aeragogoi9VentPipes-aeragogoi10VentPipes-aeragogoi12VentPipes-aeragogoi13

 

Η βαφή με αστάρι και λευκό χρώμα σύμφωνα με τη ζήτηση.

VentPipes-aeragogoi16VentPipes-aeragogoi15

 

  Ένα από τα φορτηγά την ώρα της φόρτωσης λίγο πριν το ταξίδι για Πειραιά.

 VentPipes-aeragogoi14

  Μετά την τοποθέτηση των αγωγών από τον εργολάβο, στο μηχανοστάσιο των γερανών.

VentPipes-aeragogoi2VentPipes-aeragogoi4VentPipes-aeragogoi5VentPipes-aeragogoi6

 

Και μια φωτογραφία μέσα από το μηχανοστάσιο, όπου φαίνεται και η  πτερωτή εξαερισμού.

VentPipes-aeragogoi