Κατασκευή υδραυλικής σβάρνας σε σπαρτική μηχανή.

HydraulicHarrow-IMG 0816

 

  Ο χειρισμός πλέον της σβάρνας γίνεται εύκολα από την καμπίνα του γεωργικού ελκυστήρα.

 HydraulicHarrow-IMG 0818HydraulicHarrow-IMG 0821