Κατασκευή εντατήρων μπράτσω για διάφορους τύπους τράκτερ.

ThreePointLinkage-DSC01923ThreePointLinkage-DSC01919

 

Κατασκευάζονται διάφοροι τύποι και διαστάσεις ανάλογα με τον τύπο του γεωργικού ελκυστήρα.

ThreePointLinkage-DSC01920